1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu studia Dirty Lust Tattoo Studio Warszawa.
  2. Zasady bezpieczeństwa i higieny:
   • a) Studio tatuażu zapewnia środki do dezynfekcji rąk.
   • b) Studio tatuażu zapewnia sterylność używanych do zabiegu narzędzi i materiałów.
   • c) W studiu mogą przebywać wyłącznie pracownicy i klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.
   • d) Ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych w salonie nie mogą przebywać osoby towarzyszące, dzieci oraz zwierzęta – z wyjątkiem psów przewodników (podczas zabiegu pies przebywać będzie w poczekalni).
   • e) Do studia tatuażu należy przybyć na umówioną godzinę.
   • f) W studiu tatuażu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i innych używek. Studio nie wykonuje zabiegów osobom będącym pod wpływem alkoholu lub/i środków odurzających.
   • g) W studiu tatuażu obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania tatuażu oraz materiałów pomocniczych. Nie przestrzeganie zaleceń grozi trwałą utratą zdrowia.
   • h) Zabrania się umieszczania prywatnych rzeczy na biurkach tatuażystów.
   • i) Zabrania się spożywania posiłków w miejscu wykonywania zabiegu (nie dotyczy napojów).
   • j) Studio tatuażu wykonuje zabiegi tylko osobom pełnoletnim. W przypadku niepełnoletności (od 16 roku życia) zabiegi wykonywane są wyłącznie za pisemną zgodą opiekunów prawnych oraz w ich obecności. Podpis na zgodzie należy złożyć osobiście w salonie.
  3. Zasady dotyczące zapisów:
   • a) Cena każdego tatuażu ustalana jest indywidualnie.
   • b) Przed dokonaniem zapisu należy odbyć konsultację telefoniczną lub on-line.
   • c) Podczas konsultacji omawiane są informacje dotyczące wzoru, planu jego rozmieszczenia, porady w kwestii kolorystyki i doboru pozostałych elementów tatuażu.
   • d) W celu rezerwacji terminu klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości do 50% ceny tatuażu. Zadatek należy również wpłacić za każdy kolejny ustalony termin. Na wpłatę zadatku na konto bankowe oczekujemy trzy dni robocze od ustalenia terminu sesji. Po tym okresie zarezerwowany termin tatuowania zostanie anulowany.
   • e) Zadatek jest bezzwrotny w przypadku rezygnacji klienta. Nie przybycie w wyznaczonym terminie sesji lub brak powiadomienia na minimum siedem dni przed wykonaniem zabiegu skutkuje utratą zadatku.
   • f) Zadatek wpłacony na mniej niż siedem dni przed terminem wykonania tatuażu jest bezzwrotny.
   • g) Po ustaleniu terminu tatuowania zadatek może zostać wpłacony gotówką w studiu lub przelewem na konto w Banku Millenium 55 1160 2202 0000 0002 2037 5375. W tytule przelewu proszę podać datę tatuowania oraz imię tatuażysty.
   • h) Studio zastrzega sobie prawo do zmiany ustalonego terminu wykonania tatuażu.
    Dokonanie opłaty (zadatek) jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegu.
  4. Zasady dotyczące projektu oraz wykonania:
   • a) Tatuażyści przygotowują projekty w dniu umówionej sesji (wcześniej przygotowany projekt jest indywidualną decyzją tatuażysty).
   • b) Projekty i tatuaże objęte są prawami autorskimi. Kopiowanie jest zabronione.
   • c) Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonanych zdjęć i prac.
   • d) W trakcie sesji następuje ostateczne ustalenie wzoru, plan jego rozmieszczenia, rozmiaru, kolorystyki, doboru innych elementów tatuażu oraz przygotowania się do zabiegu.
   • e) Tatuażysta może odmówić wykonania tatuażu jeśli uzna, że zagraża on zdrowiu lub też kłóci się z jego poglądami.
   • f) Tatuażysta może przerwać wykonanie zabiegu w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry (mocnych zaczerwienień, podkrwawień i nasilającego się wydobywania osocza z krwią).
   • g) W studiu wykonujemy tatuaże kryjące inne prace. Natomiast nie możemy zagwarantować, że będą one wyglądały jak wzory wykonywane na czystej, nie tatuowanej wcześniej skórze.
  5. Zasady dotyczące pielęgnacji:
   • a) Po wykonanym zabiegu informujemy o zasadach pielęgnacji tatuażu.
   • b) Studio tatuażu nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
   • c) Studio tatuażu nie ponosi odpowiedzialności za sposób zachowania się barwników na ciele. Każdy indywidualnie informowany jest o sposobie zachowania się pigmentów, ze względu na szeroko pojęty proces gojenia się ciała.
   • d) Jeżeli zachodzi potrzeba, wykonujemy jedną darmową poprawkę. Na poprawkę należy zgłosić się miesiąc po wykonaniu tatuażu. Po tym terminie poprawka będzie odpłatna.
   • e) Nie oferujemy darmowej poprawki w przypadku tatuaży na palcach.